четвртак, 1. септембар 2011.

Позив установама културе, уметничким и другим удружењима, организацијама, уметницима и ауторима пројеката у области културе на територији града Београда да доставе предлоге програма и појединачних пројеката у области културе за 2012.

Град Београд – Секретаријат за културу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу
Београд, Краљице Марије 1

упућује

ПОЗИВ
УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ, УМЕТНИЧКИМ И ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УМЕТНИЦИМА И АУТОРИМА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
да доставе
ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Предмет годишњег конкурса Секретаријата за културу Градске управе града Београда за 2012. годину су предлози програма – пројеката у области:
– сценског стваралаштва;
– музичког стваралаштва;
– ликовног, примењеног и визуелног стваралаштва;
– заштите културних добара;
– библиотекарства;
– културно-образовне делатности;
– аматерског стваралаштва.

Подносиоци програма и појединачних пројеката предлоге достављају на прописаном обрасцу који се може преузети у згради Градске управе града Београда, Улица краљице Марије бр.1 , на пријавници, радним даном у термину 10-15 сати.
Образац можете преузети и са ове странице (на дну).

Предлагач може конкурисати са највише два пројекта.
Уколико конкурише са два пројекта, предлагач попуњава образац за сваки пројекат појединачно.

Рок за подношење предлога је 14. октобар 2011. године.

Предлог програма у шест примерка (по могућству и у електронском облику) доставити на адресу: Градска управа града Београда – Секретаријат за културу, Београд, Улица краљице Марије број 1.

О избору пројеката у чијем ће финансирању учествовати Секретаријат за културу одлучује Комисија за програме у oбласти културе.

О резултатима конкурса подносиоци предлога биће обавештени у року од 30 дана од дана усвајања програма од Градског већа.

Напомена: Конкурс не обухвата програме у области издаваштва/ откуп публикација за библиотеке чији је оснивач Град Београд, стимулација капиталних издања/ и филмске уметности /филмска продукција и постпродукција/. Ови програми су предмет посебних конкурса.