понедељак, 7. новембар 2011.

План детаљне регулације културно-историјске целине Топчидер од данас на јавном увиду

Kомисија за планове Скупштине града Београда огласила је јавни увид Нацрта плана детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријарха Павла, од Топчидерске до Улице Пере Велимировића) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину.  План ће бити на јавном увиду у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од данас до 7. децембра и може се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) у уторак, 20. децембра, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику, могу их образложити пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
Примедбе на планирана решења могу се писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта 43-45, најкасније до 7. децембра.