среда, 23. новембар 2011.

Нови информациони панои на стајалиштима побољшавају имиџ града

Информациони панои на аутобуским и трамвајским стајалиштима омогућавају корисницима јавног превоза бољу информисаност јер садрже конкретне и употребљиве информације, стилски и визуелно упаковане, изјавио је за Беоинфо директор Дирекције за јавни превоз Зоран Шарац.

– Информације о јавном градском превозу први пут су двојезичне. Самим тим су постале доступне и гостима Београда, чиме је свакако побољшан и имиџ града. Панои су дефинисали стандарде који треба да допринесу бољем и модернијем информисању, како овдашњих корисника тако и свих људи који долазе у Београд – рекао је Шарац.

Како је истакао, нови информациони панои су сачињени из четири основне целине. То су горње поље са називом стајалишта и бројем линије, мапа шире утицајне зоне, шематски приказ траса линија које користе дато стајалиште. Додатна поља садрже информације као што су позиција стајалишта на мапи града, легенда, списак линија, важни телефони.

– Израда посебне мапе са трасом линија и пиктограмима значајних објеката омогућава корисницима да први пут на стајалишту добију информацију о конкретним трасама линија на њиховом почетном делу и то на начин сагледив кориснику. Израда шематског приказа на овим паноима понудила је ново решење за боље сналажење суграђана. Такође, на располагању је и ефикаснија комбинација линија, као и информације о преседачким позицијама и линијама које се могу користити на тим локацијама.

Додатним пољима, казао је, у којима се налазе информације о називима линија ЈГП-а, контакт телофони и веб-сајтови битних установа, корисницима јавног превоза остављена је могућност да добију жељено објашњење и путем других медија.

При изради паноа посебна пажња посвећена је месту у доњем десном углу. То је шематски приказ опредељен за означавање шифре стајалишта. Он је направљен на основу чињенице да ће развојем даљинског система управљања јавним превозом део информација бити доступан и путем СМС-а. Такође, грађани ће на упит који ће у себи садржати шифру стајалишта моћи да добију и информацију где се налази следеће возило које саобраћа на линији које корисник чека.