понедељак, 26. децембар 2011.

Претплатне маркице за јануар у продаји

Продаја претплтаних маркица за јануар 2012. године за физичка и правна лица  почела је на свим благајнама ГСП „Београд”, од 7 до 19 сати радним данима и суботом од 8 до 14 сати, кажу у ГСП „Београд”.

Све претплатне легитимације, старе повластице, важе до краја јануара 2012. године. Маркицу за јануар путници могу да користе уз постојећу претплатну легитимацију или уз „бус плус” картицу.

Лица старија од 65 година могу да користе стару легитимацију са контролном маркицом из 2011. године.

Током јануара 2012. путници могу користити досадашње претплатне легитимације и „бус плус” картице уз одговарајућу маркицу, као и постојеће појединачне карте купљене у возилу или ван возила.

Претплатне маркице за децембар 2011. године важе до краја месеца.