уторак, 15. мај 2012.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела Аде Хује

Kомисија за планове Скупштине града Београда утврдила је Нацрт плана детаљне регулације дела подручја Ада Хује (зона А), градских општина Стари град и Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. План ће бити  на јавном увиду у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. маја до 15. јуна  и може се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) 3. јула у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред члановима комисије. 

Примедбе на планирана решења могу се писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта 43-45, најкасније до 15. јуна.