понедељак, 13. август 2012.

Tелефонски број за пријаву злоупотребе градских службених аутомобила

Град Београд увео је од данас телефонски број на који суграђани могу да пријаве сваку евентуaлну злоупотребу градских службених аутомобила.

Уколико ван радног времена примете службено возило, Београђани то могу да пријаве позивом, слањем СМС и ММС поруке или фотографије на телефон 064/8091-621 или путем мејла beoinfo@eunet.rs. Градска службена возила видно су обележена натписима „Возило града Београда” како би била лако уочљива у саобраћају.

Одлуком градоначелника, у септембру 2008. године ограничена је употреба службених возила и забрањено њихово коришћење за долазак и одлазак са посла. Таква одлука се односи на функционере и на све запослене, а у службена возила уведен је и ГПС уређај како би се пратило њихово кретање.

Захваљујући овим мерама, град Београд је у протекле три и по године уштедео 230.000 литара бензина, што је више од 300.000 евра. Наведене мере довеле су и до тога да град више од десет аутомобила уступи домовима здравља или користи за превоз више од 60 пацијената на дијализу.