субота, 22. септембар 2012.

Прва фаза уређења језера Трешња и његове околине

На падинама Авале, на само 30 километара од центра града, са леве стране пута од Београда ка Крагујевцу, налази се познато излетиште Трешња, са истоименим језерцем. Град Београд помоћи ће уређење околине овог језера, како би се постигли бољи услови животне средине, а само језеро постало још атрактивније за посетиоце и љубитеље природе. – Језеро Трешња је вештачко језеро, окружено шумом и налази се на граници општина Вождовац и Сопот. Дугачко је око 150 метара, а ширина му је око 20 метара. Делимично је озидано бетоном и налази се у средишту листопадно-четинарске шуме, која је довољно пространа и сасвим приступачна, а у близини се налазе и два извора хладне воде. Трешња у ствари обухвата лепезасто извориште потока Савушница и својим странама пада на југоисток у овај поток, а који је притока реке Мали Луг. На овом потоку је почетком шездесетих година направљено мало вештачко језеро, односно микроакумулација „Трешња”. Ово језеро створено је изградњом преграде, то јест бране од ломљеног камена у цементном малтеру, а микроакумулација пуни се водама потока Савушница који никада не пресушује. Град финансира поправку зида око језера од ломљеног камена, вађење и одвоз муља у зони радова, као и реконструкцију колско-пешачке стазе. Ово је прва фаза радова, која има за циљ побољшање услова животне средине на овом језеру – рекла је Наташа Ђокић, начелница у овом секретаријату. Излетиште има укупну површину од 194,8 хектара и око 180 хектара је под шумом. Становници Београда углавном знају за своје омиљено излетиште – Савско језеро и веома мало се зна о другим језерима у главном граду. Отуда је циљ града да се уређују и промовишу и други ресурси, посебно они атрактивни у излетничко-туристичком смислу. Посао је поверен Јавном водопривредном предузећу „Београдводе”, јер како наводе у секретаријату, потреба да се старају о ресурсу вода, између осталог, ове две институције преклапа на теми београдских језера – ово јавно предузеће са аспекта старања о језерима, а секретаријат са аспекта потребе да промовише и заштити овај ресурс.