петак, 21. децембар 2012.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на углу Улица Јурија Гагарина и Омладинских бригада у делу блока 67а на КП 2902/3 КО Нови Београд

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09, 24/11) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник Републике Србије”, број 43/2010)

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА УГЛУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА У ДЕЛУ БЛОКА 67А НА КП 2902/3 КО НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 3. до 11. јануара 2013. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, консалтинг, инжењеринг, грађевинарство и промет „ZAP” д.о.о., Београд, Стјепана Љубише број 17.

3. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

4. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Даниела Корица Пантелић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Kраљице Марије број 1.

5. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта бр.43-45, најкасније до 11. јануара 2013. године.