понедељак, 3. јун 2013.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута у Крњачи, Палилула

Град Београд – Секретаријат за урбанизам

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 28. маја 2013. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, улице Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута у Крњачи, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА, УЛИЦЕ ЗАГЕ МАЛИВУК 3, ПОСТОЈЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, КАНАЛА, ТРАСЕ СМТ-А И ПРИСТУПНОГ ПУТА У КРЊАЧИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 3. јуна до 3. јула 2013. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 16. јула 2013. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, на писарници 27. марта бр. 43-45, најкасније до 3. јула 2013. године.