среда, 30. октобар 2013.

Нацрт плана детаљне регулације Јајинаца

Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина В у општини Вождовац са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину изложен је у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену). План ће бити на јавном увиду од 30. октобра до 29. новембра и може се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) 4. фебруара у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред члановима комисије.

Примедбе на планирана решења, у писаној форми, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта 43-45, најкасније до 29. новембра.