недеља, 2. март 2014.

Како приступити електронској провери предмета

Привремени орган града Београда као један од својих приоритета има реформу Градске управе. Циљ реформе је брже решавање предмета грађана, већа транспарентност рада управе, борба против корупције у управи, чији је циљ да грађани, као и правна лица, брзо и ефикасно завршавају све процедуре у Скупштини града Београда, у законом прописаним роковима и да знају увек и у сваком тренутку где им се налази предмет.

Привремени орган града Београда дао је налог да се током 2014. године омогући да сваки грађанин или правно лице које поднесе било какав захтев Скупштини града Београда може електронским путем, преко званичног сајта Скупштине града, да прати свој предмет, да зна где се налази и колико је дана још преостало да добијања одговора, позитивног или негативног.

Од данас ће грађани и правна лица моћи да прате електронским путем своје предмете у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове. Временом ћемо уводити у овај систем секретаријат по секретаријат, тако да ће до краја године у овом процeсу бити читава Градска управа. У овом тренутку овај процес се односи само на нове предмете, а током године ћемо дигитализовати већ поднете предмете, тако да ће и они који су поднели било какав захтев пре данашњег дана такође моћи да прате своје предмете на сајту Скупштине града.

Привремени орган града Београда данас са поносом представља почетак овог пројекат који се односи на предмете у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове. Овај посао је урађен у сарадњи са Заводом за информатику и статистику и Службом за опште послове града Београда, надоградњом софтвера „Е-писарница”.
 
На овај начин ће већ од данас бити омогућено да:

1. странке електронским путем брже и ефикасније пратe ток и статус поднетих предмета из области урбанизма и грађевинских послова, и то за управне предмете:

• локацијске дозволе,
• грађевинске дозволе,
• одобрење за извођење радова,
• употребне дозволе.

У догледно време омогућиће се и проширење на друге врсте предмета.                

2. Секретаријат прати ефикасност и рад свих својих сектора.
На овај начин омогућава се ефикасније и транспарентније праћење рада Градске управе, чиме се посредно смањује и могућност корупције!
Како приступити порталу?
На насловној страни сајта www.beograd.rs кликом на банер „Портал Градске управе” грађани ће бити преусмерени на страницу „Провера статуса предмета”, где се уносе потребни подаци – број предмета и јединствени код.

Грађанин прати статус предмета на следећи начин:
• приликом подношења захтева, грађанима ће радник Писарнице издати потврду на којој ће бити одштампан број предмета и генерисани јединствени код помоћу кога ће се на страници за проверу статуса предмета приступити подацима о предмету за који је поднео захтев;
• јединствени код омогућава да искључиво подносилац захтева види статус свог предмета;
• грађанин преко сајта Градске управе, након уноса броја предмета и јединственог кода, види податак о датуму пријема, тренутном статусу предмета, року решавања и радном месту обрађивача предмета или руководиоца који предмет прегледа или потписује предложени акт.

Могући статуси предмета су:
1. предмет примљен у писарницу,
2. предмет у раду,
3. послат захтев за допуну,
4. предмет је решен.

Предности које подносилац захтева има:

• могућност да се електронски прати и прави увид у статус неког поднетог захтева, без доласка у орган управе и писарницу, тражења информације телефонским путем или усменим путем на шалтеру;
• могућност добијања информације о сваком кораку и фази рада на предмету, на једноставан начин, 24 сата дневно;
• када у статусу предмета странка види да је потребна допуна предмета односно да је упућен захтев за допуну, може да очекује писану и службену информацију којим документима и у ком року треба да допуни захтев;
• када у статусу предмета види да је предмет решен, може  се  преузети акт.  

У примени, ова апликација ће се прилагођавати потребама грађана, а Градска управа ће настојати да, у циљу побољшања свог рада и приближавања потребама грађана, ову функционалност прошири и на друге организационе јединице.