петак, 3. јул 2015.

Завршетак радова у Војводе Степе до краја јула

Директор Агенције за инвестиције и становање Града Београда Лука Петровић изјавио је да је Надзорни орган данас одобрио продужење рока за завршетак радова у Улици војводе Степе.

– Разматрано је седам одштетних захтева које је поднео извођач радова „Ратко Митровић нискоградња”. У њима је тражено да се рок за завршетак радова продужи за 72 дана. Главни инжењер је данас донео одлуку, коју је Агенција за инвестиције и становање одобрила, а то је да продужетак рока буде 20 дана – истакао је Петровић.

Он је додао да су четири одштетна захтева за продужење рока од 32 дана одбијена, док су три прихваћена као оправдана и за њих је одобрен продужетак рока од 20 дана, иако је извођач за то тражио додатних 40 дана.

Овим одлукама се крајњи рок за завршетак радова у Улици војводе Степе помера са 11. јула на 31. јул 2015. године. Уколико извођач до тог дана у поноћ не заврши радове, Агенција за инвестиције ће сходно уговору од извођача наплатити пенале, за сваки дан кашњења по 3.763.722,04 динара, закључио је Петровић.