уторак, 13. март 2018.

Успешна јавна лицитација, тезге вредније од локала

Укупан приход остварен на првој овогодишњој јавној лицитацији за доделу тезги, расхладних витрина и рамова у закуп на најатрактивнијим београдским пијацама износи од тезги 2.819.600 динара, а од локала 1.400.000 динара, саопштено је из ЈКП „Градске пијаце”.

Највиши лицитирани износ од 900.000 динара достигао је локал број 216 на пијаци „Каленић”, а највеће интересовање владало је за расхладну витрину на пијаци „Видиковац” која је излицитирана на 650.000 динара.

Широк распон цена омогућио је сваком правном, физичком лицу, као и предузетнику да учествује и закупи пијачне капацитете. Заинтересована лица имала су прилику да се надмећу за локале који се налазе на одличној локацији централно-градске пијаце „Каленић”, као и за пијачну опрему која се налази на београдским пијацама и то: „Каленић”, „Блок 44”, „Земун”, ТЦ „Нови Београд”, „Миријево”, „Душановац”, „Баново брдо”, „Видиковац”, „Бањица”, „Борча”, „Беле воде” и на пијаци „Отворени тржни центар”. 

Да је рад на градским пијацама профитабилан посао, најбоље показује све већи број учесника који расте са сваком лицитацијом. Свесни тога, они улажу новчана средства како би отпочели или проширили бизнис и уз јаког пословног партнера осигурали своје место на београдским пијацама, које су значајни канали дистрибуције здраве и квалитетне хране.

Како се показала као добра и ефикасна пракаса, ЈКП „Градске пијаце” наставиће и у наредном периоду са транспарентним оглашавањем пијачних капацитета путем лицитација, а средства остварена јавним надметањем биће усмерена ка осавремењавању и модернизацији пијаца.