среда, 23. јануар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 13/18, добра – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Обавештење