четвртак, 24. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 85/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 85/18 - Услуга одржавања УПС уређаја сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Одлука

Документација везана за јавну набавку