среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 17/18

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1/18

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 17/18 - Извођење радова на изградњи објекта основне школе  – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла”  у насељу Лештане

Обавештење

Документација везана за јавну набавку