среда, 20. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 1/19 - Унапређење управљања IT платформом

Позив и конкурсна документација