среда, 14. август 2019.

Објављен оглас за продају „Марине Дорћол”

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је данас оглас о отуђењу грађевинског земљишта на локацији „Марина Дорћол”, како је јуче најавио заменик градоначелника Београда Горан Весић. Пријаве за учешће се подносе до 12. септембра, док ће се јавно надметање одржати наредног дана у просторијама Дирекције.

Почетни износ цене на јавном надметању биће 3,8 милијарди динара, колико износи процењена тржишна вредност земљишта на локацији површине четири хектара. Поред износа који буде постигнут на јавном надметању, у буџет града биће уплаћен и допринос за уређивање грађевинског земљишта који ће будућем инвеститору бити обрачунат за објекте које планира да гради. 

Према плану детаљне регулације, локација се налази у зони предвиђеној за комерцијалне делатности и становање, а поред ових објеката обавезна је и изградња уређених зелених површина са дрворедом које морају бити у јавном коришћењу. 

Максимална бруто површина објеката који се граде на локацији је 76.000 квадратних метара. На техничку документацију за све објекте и садржаје који се буду градили сагласност ће давати Комисија за планове Скупштине Града Београда. Такође, будући инвеститор ће морати да се придржава услова надлежних институција у погледу заштите околине споменика културе Термоелектрана „Снага и светлост”, како се не би угрозиле њене вредности.

Град Београд ће уз помоћ Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда обезбедити приступ комплексу преко две јавне саобраћајнице које су планиране са западне стране комплекса, док ће обавеза инвеститора бити да изгради све комуналне инсталације у оквиру комплекса ради повезивања са јавном инфраструктуром. 

Обавеза инвеститора ће бити да о свом трошку реконструише кран старе централе и црпну станицу.