петак, 20. септембар 2019.

Градоначелник Радојичић са градоначелницима региона о урбаној мобилности

Грaдoнaчeлник Бeoгрaдa прoф. др Зoрaн Рaдojичић учeствoвao je данас сa грaдoнaчeлницимa из рeгиoнa нa кoнфeрeнциjи зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa са тeмом oдрживe урбaнe мoбилнoсти. Конференцију  пoвoдoм Eврoпскe нeдeљe мoбилнoсти реализовала  је  Нeмaчке oргaнизaциjа зa мeђунaрoдну сaрaдњу (ГИЗ).

Радојичић је истакао да је Град Београд у последњих пет година актуелизовао ову тему и посветио јој значајну пажњу.

– Једна од кључних ствари је и да смо на претходној седници Скупштине града донели одлуку о изради новог Генералног урбанистичког плана у коме смо предвидели да свака саобраћајница која буде реконструисана мора добити и бициклистичку стазу. Када говоримо о просторима за пешаке, у последње четири године урађено је 28.000 квадратних метара пешачких зона у центру града па  је  Београд тако урадио највише нових пешачких зона у том периоду у Европи.  Реч је о најужем центру града,  Обилићевом, Косанчићевом и Топличином венцу, улици Вука Караџића, средњем делу улице Краља Петра, Цара Лазара, Змај Јовиној, Маршала Бирјузова и центру Земуна, односно тргу у Земуну – казао је градоначелник.

Он је подсетио и да су од овог месеца у пешачке зоне уведена електрична превозна средства названа „Врабац сервис”, чиме се људима олакшава кретање али и шаље порука о еколошком начину транспорта.

– Што се тиче бициклистичких стаза, у претходном периоду урадили смо 80 километара стаза, а у наредном четворогодишњем периоду планирамо још 120 километара. Секретаријат за саобраћај је наручио израду плана одрживе урбане мобилности и овај план би требало да буде завршен током следеће године. У Београду је у току и тендер за јавне бицикле а овај пројекат реализoваћемо и у наредних неколико месеци кроз процес јавно-приватног партнерства.  Имаћемо 900 јавних бицикала на 150 станица. Важно је да омогућимо да што већи број грађана користи бициклистички саобраћај.– рекао је Радојичић.

Он је нагласио да Град Београд планира да у наредне две године купи 70 електричних аутобуса који ће саобраћати у центру града. По његовим речима, посебну пажњу завређују и алтернативни системи превоза.

–  Последње три године у Београду се сваког месеца региструје око 4.000 нових аутомобила. То је пораст за шест или седам одсто на годишњем нивоу што значи близу 50.000 годишње. Данас на једну породицу бележимо 1,7 аутомобила па је значајно да више користимо алтернативне видове превоза.Потпуно је јасно да уколико желемо да успоставимо „зелену хијерархију” у саобраћају, морамо да имамо добру инфраструктуру и унапредимо јавни градски саобраћај. У овом тренутку се ради студија изводљивости за метро и сматрам да је то најзначајнији корак у решавању мобилности у Београду – објаснио је  Радојичић.

Градоначелник Радојичић је истакао да се у оквиру Европске недеље мобилности сваки дан посвећује пажња посебној теми, од безбедности деце у саобраћају, пешачким зонама, све до сугерисања доласка на посао пешице или бициклима.

– Ту праксу и иначе настојимо да промовишемо током целе године. Потребно је подизати свест грађана свих 365 дана у години јер нам то помаже да формирамо „зелено” окружење које ће нам помоћи да живимо квалитетније и у бољим околностима. Свесни смо да се ради о регионалном али и глобалном проблему и зато је потребно да сви заједно радимо на унапређењу услова у којима живимо – нагласио је градоначелник Радојичић.

Рeгиoнaлнa Oнлинe кoнфeрeнциja нa тeму oдрживe урбaнe мoбилнoсти приређена  je у oквиру Oтвoрeнoг рeгиoнaлнoг фoндa зa Jугoистoчну Eврoпу – Eнeргeтскa eфикaснoст, кojи организује и спрoвoди Нeмaчкa oргaнизaциja зa мeђунaрoдну сaрaдњу – ГИЗ, a финaнсирa Нeмaчкo сaвeзнo министaрствo зa eкoнoмску сaрaдњу и рaзвoj. Teкућa фaзa пoчeлa je дeцeмбрa 2017. гoдинe, a трaje дo aприлa 2020.

Eврoпскa нeдeљa мoбилнoсти oбeлeжeнa je у прeкo 2.500 грaдoвa ширoм свeтa a у Србиjи у двaдeсeт грaдoвa. Oвo je билa приликa дa грaдoнaчeлници и прeдстaвници вишe грaдoвa у рeгиoну рaзмeнe искуствa нa тeму урбaнe oдрживe мoбилнoсти кao и дa изнeсу будућe плaнoвe нa oву тeму.