Музеј Николе Тесле

Крунска 51
тел. 2433-886, факс 2436-408
www.tesla-museum.org

В.д. директора: Ивона Јевтић

Основан је 1952. године, а за јавност отворен 1955. У Музеју се чува целокупна заоставштина Николе Тесле. Архивска грађа Музеја Николе Тесле састоји се од Личног фонда Николе Тесле и збирке фотографија. У оквиру Личног фонда, који представља највреднији део архиве, чувају се оригинална документа богате Теслине преписке са рођацима, познатим научницима и компанијама. Такође се чувају оригинални Теслини радови, патенти и патентна документација, планови и цртежи.

У Музеју Николе Тесле чува се приближно 1000 предмета, распоређених у девет збирки - четири збирке техничке природе, две збирке личних Теслиних предмета и три уметничке збирке. Највећи број музејских предмета је заоставштина Николе Тесле. Стална изложба постављена је у приземљу и подељена је у два дела. Први део нас упознаје са биографским подацима Николе Тесле, а други део представља његов научни рад са најзначајнијим изумима и са неколико радних модела који се користе за демонстрацију. Урна са посмртним пепелом Николе Тесле чува се у Музеју.

Музејска библиотека садржи 786 наслова књига, 323 наслова часописа, хемеротеку са око 50.000 новинских исечака, као и значајан фонд монографских и серијских публикација које се односе на живот и рад Николе Тесле и сродне области из домена његовог рада. Бибилиотечки материјал користе првенствено запослени у Музеју, али и други корисници ван Музеја ради израде научних и студијских радова. Музеј има и своја издања - све књиге у издању Музеја су о Николи Тесли, његовом животу и раду и објављене су на српском и енглеском језику.

Могућ је стручни обилазак Музеја уз предавања кустоса за групе веће од 10 особа уз претходну најаву. У Музеју могу да се купе сувенири и фотографије, значке, постери, водич на енглеском и на српском језику и остала издања Музеја.

Радно време: уторак-недеља 10.00-20.00, понедељком затворено.