Заштитимо децу у саобраћају

 

Одлуком Извршног одбора Скупштине града Београда, од јануара 2001. године, покренута је акција "Заштитимо децу у саобраћају" у коју су - поред градских секретаријата за саобраћај, информисање и образовање - укључене и све пратеће градске службе, те стручњаци Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Центра за истраживање безбедности у саобраћају (ЦИБС) и Управе Саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Секретаријата у Београду. За координацију акције, именована је Комисија за безбедност у саобраћају на чијем је челу проф. др Милан Вујанић, члан Извршног одбора Скупштине града, заменик председника је проф. др Крсто Липавац, проф. Саобраћајног факултета, а чланови Владимир Марковић, члан Извршног одбора Скупштине града, Миленко Шкипина, начелник Управе Саобраћајне полиције, Жељко Ђукановић, секретар Секретаријата за саобраћај, Жељко Гаговић, ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", Дејан Протић, секретар Секретаријата за информисање, Драган Трифуновић, начелник Техничког бироа саобраћајне полиције, Момчило Зрнзевић, дипл. инж. саобраћаја, и Драган Јанковић, ЖТО "Београд".

Комисија одржава редовне састанке сваке среде, јер се Београд суочава са проблемима растућег саобраћаја. У оквиру ове комисије спроводи се акција "Заштитимо децу у саобраћају", а полазиште за конкретне потезе у оквиру акције била је студија Саобраћајног факултета и ЦИБС из које су се - анализом статистичких података - искристалисале поразне чињенице:
- на територији Београда годишње у саобраћају смртно страда у просеку десеторо малишана - за три године, дакле, заувек нестане читав један школски разред
- најчешће страдају деветогодишњаци, по правилу с пролећа (при крају школске године), у принципу петком и то у време одласка и повратка из школе
- у Београду, поред две најугроженије зоне - на Карабурми и у насељу "Браћа Јерковић", постоји још 36 такозваних црних тачака на којима малишани најчешће страдају

Комисија за безбедност у саобраћају надлежна је за општу безбедност саобраћаја, а у оквиру ње ради и Комисија за безбедност деце у саобраћају.

КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
- прати стање безбедности саобраћаја у Београду и предлаже мере за унапређење на основу:
- стратегије безбедности саобраћаја у Београду,
- базе података о саобраћајним незгодама,
- базе података о стању пешака у Београду,
- предлаже пројекте, студије, кампање, мере и акције из области безбедности саобраћаја,
- прати практичну реализацију закона, правилника и других аката из области безбедности саобраћаја и иницира измене и допуне,
- прати техничко регулисање саобраћаја у Београду и све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја,
- прати мере управљања брзинама,
- прати управљање светлосном сигнализацијом у Београду,
- координира рад органа контроле саобраћаја (МУП, инспекција)

КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
- прати стање безбедности саобраћаја у зонама основних школа
- предлаже мере унапређења безбедности деце у зонама основних школа, предшколских и других установа на основу базе података у саобраћајним незгодама у Београду, базе података о основним школама, пројеката, студија, стручних часописа, интернета и сл.
- предлаже пројекте, студије, кампање, мере и акције из области безбедности саобраћаја,
- учествује у реализацији и ревизији пројеката, студија и мера подизања нивоа заштите деце у саобраћају,
- учествује у изради предлога програма саобраћајног васпитања у школама, елабората безбедности деце у школама, наставних средстава, реализацији и раду школског саобраћајног полигона и реализацији методологије ангажовања школски и саобраћајних патрола грађана,
- предлаже и иницира набавку опреме и других средстава као допунских мера активне безбедности деце у саобраћају (ретрорефлектујућа средства, маркери и сл.),
- решава захтеве грађана и организација из области безбедности саобраћаја.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ШКОЛА

1. Реализација мера предвиђених студијом безбедности деце у саобраћају ("Анализа угрожености деце у београдским зонама "Браће Јерковић" и "Карабурма", Саобраћајни факултет") у 2002. години:

- Постављени су нестандардни саобраћајни знаци и побољшано осветљење у зонама основних школа у насељу Браће Јерковић ("Бранислав Нушић", "Змај Јова Јовановић", "Ђура Даничић") и Карабурма ("Стјепан Стево Филиповић", "Стеван Дукић", "Јован Поповић" и "Филип Вишњић");

- Обележени су школски путеви (нетипичне ознаке на коловозу, први пут у примени код нас) ка поменутим школама на Карабурми;

- Постављена је стандардна вертикална сигнализација и обележене су хоризонталне ознаке на коловозу (пешачки прелази, стоп, школа, ... итд) и постављене су заштитне пешачке ограде, фиксни саобраћајни стубићи (ради спречавања паркирања возила у зони раскрсница);

- Прикупљене су понуде за израду пројекта за безбедност деце у зони основних школа у улицама Француској ("Стари град", "Скадарлија"), Вртларској ("Мајка Југовића"), на Миљаковцу ("Ђура Јакшић", "Иво Андрић", "Франце Прешерн") и Видиковцу ("Уједињене нације", "Бранко Ћопић"). Пројекте за Вртларску и Француску урадиће Институт Саобраћајног факултета, а за Миљаковац и Видиковац - Институт за путеве.

- Проверени су и поправљени саобраћајна сигнализација, заштитне пешачке ограде и "лежећи полицајци" око свих основних школа на територији града.

- Постављена је и пуштена у саобраћај пешачка пасарела у Булевару краља Александра која омогућава безбедан прелаз ученицима Основне школе "Драгојло Дудић".

- Постављено је 38 "лежећих полицајаца".

- У више улица у граду у зонама основних школа и предшколских установа постављени су барикадни стубићи и обновљена заштитна ограда ради спречавања паркирања на тротоарима којима се крећу деца.

- Семафоризовано је пет раскрсница у зонама основних школа.

- У зони специјалне ОШ "Милоје Павловић" на Бановом брду донацијом компаније 3М урађен је пројекат са циљем повећања безбедности деце.

2. У току 2003. године за техничко-регулативне мере у зонама основних школа и предшколских установа предвиђено је 36,5 милиона динара, и то за:

- Семафоризовање 6 раскрсница: Београдска Дворжакова, Крајишка - Јакшићева, Далматинска - Угриновачка, Јосипа Броза - Станка Тишме и Николе Добровића - Данила Лекића (8,5 милиона); и 5 пешачких прелаза: 29. новембра 114 Милентија Поповича, Крушевачка код Ђорђа Кратовца, Борска код Ивана Мичурина и Вртларска код болнице (6 милиона);

- Постављање "лежећих полицајаца" (2 милиона динара);

- Постављање заштитних саобраћајних ограда, стубића и сигнализације (3 милиона);

- Техничко-регулативне мере на основу пројекта заштите пешака (4 милиона динара);

- Изградњу и постављање једне пешачке пасареле преко пута Т6 (2 милиона);

- Изградњу школског полигона за обуку школске деце (5 милиона);

- Грађевинске радове у Француској улици према пројекту за безбедност деце (2 милиона динара).

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

- Набавио и поделио основцима 8.000 примерака "Саобраћајног буквара" (мултимедијални приручник са бојанком, CD-ROM-ом и Пешачком дозволом);

- Свим основним школама дистрибуиране су плакати са порукама возачима да приликом вожње обрате пажњу на безбедност деце, а ђацима првацима и распоред часова;

- Припремљено је и подељено учитељима 1.700 примерака приручника "Како научити дете да сачува живот" (по 30 приручника је достављено и свим школским библиотекама);

- Формиране су и екипе стручњака које обучавају учитеље.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА МЕДИЈСКИХ КАМПАЊА

Градски секретаријат за информисање припрема и води медијске кампање поводом конкретних активности или нове продукције пропагандног материјала (ТВ и радијски спотови и џинглови, плакати, наступи у медијима).

Прва медијска кампања реализована је у две фазе. У првој фази (фебруар-март 2001) ТВ "Студио Б" урадила је два спота, док је у другој фази (април 2001), такође бесплатно, један спот урадила маркетинг агенција "Sky Walker". Спотови су емитовани на готово свим ТВ станицама у Београду. Истовремено, београдски City радио осмислио је и снимио седам џинглова (сваки са по две музичке подлоге) који су дистрибуирани свим радио станицама у Београду. Плакат за акцију "Заштитимо децу у саобраћају" урадило је, као донацију, предузеће БМГ.

Медијски наступи континуирано се планирају и реализују од почетка акције уз колегијалну помоћ већине београдских редакција и посебно Образовног програма Радио Београда и часописа "Сат плус" .

Друга медијска кампања, због потребе да се начини и корак више у односу на већ продуковане пропагандне материјале, осмишљена је комплексније и професионалније. Крајем априла 2002. расписан је јавни конкурс за израду три телевизијска спота за три основне циљне групе: децу, родитеље и возаче. Изабрано је идејно решење "Видеовизије" из Београда.

Усвојен је и знак акције "Заштитимо децу у саобраћају", који је достављен новинама и часописима као идентификација текстова са овим садржајем.

Снимљени су спотови са познатим домаћим спортистима: фудбалер Саво Милошевић, ватерполиста Александар Шапић, одбојкаш Иван Миљковић и кошаркаш Дејан Котуровић.

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА

Према евиденцији Управе саобраћајне полиције од 2000. до 2003. број страдале деце у саобраћају смањен је за 50%.

 

ТВ СПОТОВИ
за гледање Вам је потребан Real Player 7 или новији


ПРЕУЗИМАЊЕ СПОТОВА:
за гледање и слушање потребан Вам је Real Player 7 или новији;
или било који MP3 плејер за радио спотове
ТВ спот
Будите им добар узор
RealVideo, 28 sec - 295 KB

Радио спотови

Будите мудри, будите опрезни MP3, 17 sec - 272 KB

(спремни

Будите пример MP3, 14 sec - 225 KB

 за емитовање

Тренутак у животу MP3, 15 sec - 235 KB

на Вашој

Живот је загонетка MP3, 14 sec - 224 KB

радио

Зебра - омиљена животиња MP3, 16 sec - 257 KB

станици)

Зелени Чика MP3, 15 sec - 238 KB
 
MP3, 16 sec - 266 KB