Бео-ком сервис - комунални водич

Грађани Београда имају право на квалитетне комуналне услуге!

Ми смо надлежни!
0800 110 011
(бесплатни позив)
30 90 007
(позив са мобилног телефона)

Град Београд - Градска управа
Служба за комуникације и координацију односа са грађанима
Бео-ком сервис

 

Ово је Интернет издање "Комуналног водича Града Београда". На наредних 40 страна имате све о комуналном систему Београда, а овде је преглед најважнијих контакт телефона за 20 врста комуналних услуга:

 • ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
  - ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 3606-606
 • ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛА ВОДА
  - ЈКП „Београдске електране”, 2093-011, 2093-100
 • ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  - ЕПС -  ЈП „Електродистрибуција Београд”, 395-7777 (00-24)
  - ЈКП "Јавно осветљење", 4405-100 (00-24)
 • ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ
  - Телеком Србија, 977, 9813
 • ГАСОВОД
  - ЈП „Србијагас”, 2604-130, 7129-237
 • ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
  - Секретаријат за јавни превоз, 3309-005
  - JKП ГСП „Београд”, 3664-040
  - СП „Ласта”, 0800-334-334
  - ЈП „Железнице Србије” - Беовоз, 3370-031, -035 
 • ПАРКИРАЊЕ
  - ЈКП „Паркинг сервис”, 3035-400
  - Управа Саобраћајне полиције, 3470-200
 • ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
  - ЈКП „Београд пут”, 3302-800
  - ЈП „Путеви Србије”, 3040-700
 • ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
  - Секретаријат за саобраћај, 330-9599
 • РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
  - Секретаријат за саобраћај, 330-9599
 • ЧИСТОЋА
  - ЈКП „Градска чистоћа”, 3314-000
 • ЗЕЛЕНИЛО
  - ЈКП „Зеленило Београд”, 2630-506
 • ЖИВОТНА СРЕДИНА
  - Секретаријат за заштиту животне средине, 3226-106
  - Градски завод за јавно здравље, 3237-351
  - Служба комуналне зоохигијене, 329-3099
 • СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
  - ЈП „Градско стамбено”, 3950-300, 3950-301
 • ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
  - „Димничар” АД, 2646-355
 • ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
  - Секретаријат за имовинске и правне послове, 2750-237
  - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 244-9494
 • УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
  - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 7157-212
  - Урбанистички завод Београда, 3331-500
 • ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
  - ЈКП „Градске пијаце”, 3806-450
 • ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
  - ЈКП „Погребне услуге”, 2071-333
 • НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
  - ЈКП „Инфостан технологије”, 3954-423
 • ИНСПЕКЦИЈE
  - Дежурна градска инспекција, 3227-000

Уколико са горе поменутим службама и предузећима не успете да решите своје комуналне проблеме, позовите нас:

Београдски комунални сервис
Тиршова 1
Бесплатни позиви 0800-110-011 (радним даном, 07.00-22.00)
факс 3605-811
e-mail: bks@beograd.gov.rs