Обавештење за кориснике права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда обавештава све кориснике права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда према Правилнику о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима ( „Службени лист града Београда“, бр. 104/2014, 2/2016, 19/2016 и 123/18), да је у сарадњи са  ЈКП „Паркинг сервис“ до 15. марта 2019. године продужен рок важења инвалидске паркинг карте издате у ЈКП „Паркинг сервис“ за календарску 2018. годину на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту, а да ће са пријемом захтева за календарску 2019. годину овај орган почети 1. јануара 2019. године.