среда, 12. април 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 17/17

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 17/17 – Путничка возила, обликовану у две партије

Позив и документација везани за јавну набавку