уторак, 8. август 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 22/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 22/17 – Услуга одржавања апликативног система писарнице Градске управе града Београда

Одлука