среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/17

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 36/2017 – Извођење радова на изградњи фискултурне сале уз постојећи објекат 
ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, КО Бечмен, ГО Сурчин

Позив и документација везана за јавну набавку