четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 2/18 – Радови на текућем одржавању дневног центра и клуба Ледине

Одлука

Документација везана за јавну набавку