уторак, 15. мај 2018.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 1/18 – Услуга оглашавања у средствима јавног информисања (дневни листови и недељници)

Позив и документација везани за јавну набавку