среда, 16. мај 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/18

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуга број 2/18 – Израда пројекта „Примена адаптивних мера у прилагођавању шумских екосистема климатским променама на подручју града Београда”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку