петак, 25. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 9/18, партије 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку број 9/18 – Канцеларијски материјал, партије 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Одлука

Документација везана за јавну набавку