понедељак, 11. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 44/18 – Уређаји за климатизацију

Позив и документација везани за јавну набавку