уторак, 12. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 9/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 9/18 – Редовно одржавање и поправка службених аутомобила Градске управе, обликовану у четири партије, за партију 1

Обавештење