среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 32/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за јавну набавку број 32/18 - Набавка филтера, филтерског материјала и носача филтера за системе климатизације и вентилације у објектима Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку