петак, 17. август 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 24/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 24/18 – Персонални асистент

Обавештење

Документација везана за јавну набавку