уторак, 21. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 35/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 35/18 – Занављање лиценци за Iron Port уређаје

Обавештење

Документација везана за јавну набавку