понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 36/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

Одлуку о додели уговора, за јавну набавку 36/18, добра – Опрема за сензорну собу, по партијама

Одлука