среда, 8. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 14/19 – Систем видео надзора у објектима Градске управе града Београда и испоставама Секретаријата за комуналну полицију

Позив и документација везани за јавну набавку