уторак, 27. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 47/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 47/19 - Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на објектима Градске управе које инвестира Секретаријат за опште послове

Позив и документација везани за јавну набавку