уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуге број 19/19 - Реализација Програма систематског испитивања нивоа радиоактивности у животној средини на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку