уторак, 22. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 55/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку услуга број 55/19 – Систематски преглед

Обавештење

Документација везана за јавну набавку