понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о додели уговора за јавну набавку број 5/20 - Редовно одржавање и подршка система ASPEN

Одлука