понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 87/18

На основу члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Београд, Краљице Марије број 1

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 87/18 - Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликованој по партијама

Одлука