уторак, 17. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 14/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

27. марта 43-45

објављује

Обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсне документације, за јавну набавку 14/20, добра – Хлеб и хлебни производи

Обавештење