четвртак, 19. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 31/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 31/20 – Одржавање комуникационих система Alcatel lucent Omni PCX Enterprise на локацијама телефонских централа у објектима Градске управе

Одлука