Претраживање

среда, 28. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу јавне гараже ЈГ1003 - Влајковићева, на делу КП број 3010 КО Стари град

уторак, 27. октобар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење - „Forma Pharm SPV“ д.о.о

уторак, 27. октобар 2020.

Секретаријат за послове начелника Градске управе

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

недеља, 25. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид нацрта плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, градска општина Звездара

недеља, 25. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ЈУ у Нацрт плана детаљне регулације дела Макишког поља, Чукарица

петак, 23. октобар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.