Претраживање

четвртак, 14. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 90/18

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 20/18

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 22/18

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 87/18, партија 4

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 43/18

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 87/18

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 17/18