Претраживање

петак, 14. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 64/18

петак, 14. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 4/2018

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 74/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 75/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 75/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/18