Претраживање

понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 28/19

понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19

понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 47/19

понедељак, 16. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19, партија 2

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19, партија 4

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 16/19

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 34/18