Претраживање

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 20/20

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/20

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/20

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 22/20

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/20

уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 17/20

понедељак, 10. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 14/20