Претраживање

уторак, 3. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 46/19

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за енергетику

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/19

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 48/19

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/2019

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19, партије 2, 3, 4 и 5

понедељак, 2. септембар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/19