Позиви, обавештења и претходна обавештења | Град Београд

Претраживање

петак, 20. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јн 21/18

петак, 20. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 23/18

четвртак, 19. јул 2018.

Секретаријат за информисање

обавештење о закључењу уговора за јавну набавку 3/18

четвртак, 19. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/18

четвртак, 19. јул 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/17

четвртак, 19. јул 2018.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/17

четвртак, 19. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/17