Претраживање

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/18, партије 1 и 2

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/18

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку 7/18

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набваку број 18/18

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број  2/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/18