Претраживање

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 9/19

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/19

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 24/18

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/19

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 12/19

среда, 28. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/19