Претраживање

четвртак, 19. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 49/19

четвртак, 19. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 38/19

четвртак, 19. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19

среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19

среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 46/19

среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19

среда, 18. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19