Претраживање

уторак, 22. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 40/19

понедељак, 21. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/19

понедељак, 21. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 30/19

понедељак, 21. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 21/19

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/19

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/2019

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 44/19