Претраживање

понедељак, 9. март 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/19

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 89/19

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/20

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/19, партија 7

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/20

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19