Претраживање

уторак, 13. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/18

понедељак, 12. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 41/19

понедељак, 12. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 42/19

петак, 9. август 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

петак, 9. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 42/19

петак, 9. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/19

петак, 9. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/19